سرور مجازی ایران (ویندوز و لینوکس)

اقتصادی

۲۲۰,۰۰۰T / ماهانه
 • ۱GBرم
 • ۱۶GBهارد
 • ۱CoreCPU
 • ۴۰۰GB ترافیک

سازمانی-۱

۳۲۰,۰۰۰T/ ماهانه
 • ۲GBرم
 • ۳۰GBهارد
 • ۲CoreCPU
 • ۶۰۰GB ترافیک

سازمانی-۲

۴۹۵,۰۰۰T/ ماهانه
 • ۴GBرم
 • ۵۰GBهارد
 • ۲CoreCPU
 • ۸۰۰GB ترافیک

سازمانی-۳

۸۸۹,۰۰۰T/ ماهانه
 • ۶GBرم
 • ۷۰GBهارد
 • ۴CoreCPU
 • ۱۰۲۴GB ترافیک

پیشرفته

۱,۰۵۰,۰۰۰T/ ماهانه
 • ۸GBرم
 • ۱۰۰GBهارد
 • ۴CoreCPU
 • ۱۲۲۴GB ترافیک

اقتصادی

۱۹۸,۰۰۰T / ماهانه
۵۹۴,۰۰۰T/ سه ماه
 • ۱GBرم
 • ۱۶GBهارد
 • ۱CoreCPU
 • ۱۲۰۰GB ترافیک

سازمانی-۱

۲۸۸,۰۰۰T/ ماهانه
۸۶۴,۰۰۰T/ سه ماه
 • ۲GBرم
 • ۳۰GBهارد
 • ۲CoreCPU
 • ۱۸۰۰GB ترافیک

سازمانی-۲

۴۴۵,۵۰۰T/ ماهانه
۱,۳۳۶,۵۰۰T/ سه ماه
 • ۴GBرم
 • ۵۰GBهارد
 • ۲CoreCPU
 • ۲۴۰۰GB ترافیک

سازمانی-۳

۸۰۰,۱۰۰T/ ماهانه
۲,۴۰۰,۳۰۰T/ سه ماه
 • ۶GBرم
 • ۷۰GBهارد
 • ۴CoreCPU
 • ۳۰۷۲GB ترافیک

پیشرفته

۹۴۵,۰۰۰T/ ماهانه
۲,۸۳۵,۰۰۰T/ سه ماه
 • ۸GBرم
 • ۱۰۰GBهارد
 • ۴CoreCPU
 • ۳۶۷۲GB ترافیک

اقتصادی

۱۷۶,۰۰۰T / ماهانه
۱,۰۵۶,۰۰۰T/ شش ماه
 • ۱GBرم
 • ۱۶GBهارد
 • ۱CoreCPU
 • ۲۴۰۰GB ترافیک

سازمانی-۱

۲۵۶,۰۰۰T/ ماهانه
۱,۵۳۶,۰۰۰T/ شش ماه
 • ۲GBرم
 • ۳۰GBهارد
 • ۲CoreCPU
 • ۳۶۰۰GB ترافیک

سازمانی-۲

۳۹۶,۰۰۰T/ ماهانه
۲,۳۷۶,۰۰۰T/شش ماه
 • ۴GBرم
 • ۵۰GBهارد
 • ۲CoreCPU
 • ۴۸۰۰GB ترافیک

سازمانی-۳

۷۱۱,۲۰۰T/ ماهانه
۴,۲۶۷,۲۰۰T/ شش ماه
 • ۶GBرم
 • ۷۰GBهارد
 • ۴CoreCPU
 • ۶۱۴۴GB ترافیک

پیشرفته

۸۴۰,۰۰۰T/ ماهانه
۵,۰۴۰,۰۰۰/ شش ماه
 • ۸GBرم
 • ۱۰۰GBهارد
 • ۴CoreCPU
 • ۷۳۴۴GB ترافیک

هر سرور یک IP رایگان ؛ IP مازاد: ۷۰,۰۰۰ تومان

بسته‌های حجمی

۱۰۰GB-75,000T

۳TB-1,650,000T

۵۰۰GB-350,000T

۴TB-2,000,000T

۱TB-650,000T

۵TB-2,250,000T

۲TB-1,200,000T

۱۰TB-4,000,000T

ویژگی خدمات

برخی از ویژگی های سرویس ها ما بدین ترتیب میباشد

پلن های متنوع

با توجه به نیاز خود می توانید سرور مجازی(VPS) خود را انتخاب و سریعا مورد استفاده قرار دهید

امنیت بالا

حفظ اطلاعات و منافع ملی و جلوگیری از انتشار دیتا با توجه به قوانین کشوری

سرعت بالای سرور ها

کلیه سرویس های ما به دلیل رم و cpu بالا از سرعت بالایی برخوردار میباشد

درخواست مشاوره

جهت دریافت مشاوره می توانید اطلاعات خود را ازطریق فرم زیر تکمیل نموده و ارسال نمایید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.